100 procent zekerheid

#renovatie 28-06-2018
100 procent zekerheid

100 procent zekerheid
Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) introduceert op 1 juli 2018 in het merk Hout100%. Een merk dat staat voor de beste houtverwerkende bedrijven van Nederland. En voor de zorgeloze zekerheid van hout als veilig en duurzaam kwaliteitsbouwmateriaal voor houten gevelelementen. Uit eigen marktonderzoek is gebleken dat SGT onvoldoende (inhoudelijke) bekendheid heeft en dat de behoefte aan zekerheid van kwaliteit groot is. Waar SGT vanuit een groep fabrikanten een garantiecertificaat achteraf bood, hebben marktpartijen zoals de aannemer met HOUT100% vanaf de start volledig inzicht in het gehele proces. HOUT100% biedt kwaliteitszekerheid door middel van productzekerheid, prestatiezekerheid en exploitatiezekerheid. Dankzij de aankomende wet ‘private kwaliteitsborging’ wordt de aannemer volledig verantwoordelijk voor het hele proces. In sommige gevallen kan de aannemer terugvallen op de timmerfabrikant, maar in alle gevallen blijft de aannemer zelf verantwoordelijk. Door te werken onder het ‘zekerheidsmerk HOUT100%’ heeft de aannemer gedurende het gehele proces, van productie tot en met gebruik, aantoonbaar zekerheid dankzij diverse waarborgcontroles.