Groen spoor

De ruimte rondom infrastructurele projecten biedt de uitgelezen kans voor meer groen. Naast middenbermen, rotondes en taluds zijn ook trambanen en spoorlijnen te vergroenen. Waar spoorbermen in buitenstedelijk gebied zorgen voor een groene omgeving is dat in de stedelijke omgeving vaak nog niet zo makkelijk. De ruimte tussen de rails van trein en tram biedt een uitgelezen mogelijkheid voor het toepassen van meer groen in de stad.

Groen spoorGroen spoor

Tussen de rails wordt nog vaak gekozen voor een ballastbed of asfalt. Voornamelijk dat laatste zorgt voor verharde grond waardoor regenwater niet goed kan worden afgevoerd. Bij de toepassing van groene bodembedekking wordt een passende systeemopbouw gekozen. De onderliggende drainerende substraatlaag zorgt ervoor dat regenwater makkelijker wegspoelt. Daarmee draagt een groene tram-/ treinbaan bij aan de vermindering van wateroverlast in de stad.

 Vermindering geluid- en trillinghinder
Het vergroenen van trambanen biedt veel voordelen. Sedum vermindert geluid- en trillingshinder van de tram. Daarnaast produceert een verkeersweg gemiddeld een geluidssterkte van 60-70 decibel. Een trambaan voorzien van Sedum zorgt voor een geluidsreductie van 10%). Planten hebben een verkoelende werking. De vegetatie tussen de rails verlaagt de temperatuur met wel 50%, waardoor er minder kans is op spooruitzetting en er minder controles noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft de groene trambaan ook een positieve invloed op de temperatuur in de omgeving en levert het een bijdrage aan de reductie van het Urban Heat Island effect.

 Biodiversiteit
De Sempergreen Sedummixmatten bestaan uit verschillende soorten Sedum en zijn daardoor zeer divers in kleur en bloeiperiode. De ecologische waarde van deze groenblijvende plant is daarom veel hoger dan bij gras. Kies voor Sedum en breng de flora en fauna weer terug in de stad. De vetplant Sedum is een vaste plant en vraagt niet veel verzorging. In tegenstelling tot graszoden hoeft Sedum niet gemaaid te worden, wat veel scheelt in onderhoudskosten. Het onderhoud   enkel uit periodieke controle, bewatering tijdens langdurige droge periodes en bemesting. 

 Meer groen in de stad
Gemeentes en waterschappen voeren een actief groenbeleid en ook infrabeheerders en ingenieursbureaus zetten steeds meer in op groen. De term infranatuur wordt alsmaar bekender en er ontstaan allerlei initiatieven om natuur terug te brengen in de stedelijke omgeving. Het implementeren van biodiversiteit rondom infrastructuur is van belang voor een fijne leefomgeving voor mens en dier. Natuurgebieden zullen beter met elkaar verbonden worden en draagt bij aan uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland. Met het vergroenen van de ruimte tussen rails worden steden groener en ontstaat een aangenamer leefklimaat.