Zaaien in het najaar

Omdat inheemse planten het beste in het najaar gezaaid kunnen worden, organiseert Gardeners’ World van 26 september tot en met 2 oktober de Inheemse Zaaiweek. Iedereen wordt opgeroepen om inheemse zaden te zaaien, samen voor de biodiversiteit.

Zaaien in het najaar | TuinVAK

Inheemse planten zijn het antwoord op de teruglopende biodiversiteit, en dat terwijl we die bijna niet in onze tuinen hebben staan.

Het voelt misschien ‘normaal’ om planten en bloemen in het voorjaar te zaaien, maar juist het najaar is het beste moment om inheemse zaden te zaaien. 

Planten in de natuur laten in de nazomer en het najaar hun zaad vallen. Deze natuurlijke zaadval is er niet voor niets. De zaden van sommige planten zijn berekend op een koude periode. De zaadjes wachten tot het voorjaar komt, en kiemen tijdens de lengende dagen en oplopende warmte. Komt er geen koude periode, dan kiemen de zaden niet goed.

Weer andere planten ontkiemen in de herfst en gaan als plantje de winter in.

De Inheemse Zaaiweek is een initiatief van Gardeners’ World, Stichting NL Bloeit, De Bijenstichting en kweker en leverancier van wildebloemenzaden Cruydt-Hoeck.