Nieuw Normenboek

Wageningen Environmental Research (WER)heeft een boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Sinds 2006 geeft Wageningen Environmental Research iedere twee jaar een nieuwe versie van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit, met daarin tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek NBL werd en wordt ook door veel gemeenten aangeschaft. Bij die gemeenten bleek ook een grote behoefte aan vergelijkbare normen voor het beheer van stedelijk groen. WER is daarom nieuwe normen gaan verzamelen over het beheer van groen in de stedelijke omgeving. De inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Het normenboek bevat tijdnormen voor allerlei werkzaamheden in het groen, van maaien van gazons met verschillende soorten machines tot het schoffelen onder diverse omstandigheden en het snoeien van bomen. Daarnaast zijn de kosten voor de werkzaamheden in euro's berekend op basis van uurtarieven voor arbeid en machines en kosten van materialen.
www.normenboek.nl
Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

TuinVAK nieuwsbrief ontvangen?
Inschrijven

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.

De Schans BV