Circulariteit en esthetiek

Op de nieuwe Ecologische Bouw & Woonbeurs Nederland staat ecologisch ontwerpen voor innovatief gebruik van ‘nieuwe’ materialen en technieken. Circulariteit en esthetiek zitten in het DNA van deze nieuwe beurs die gehouden wordt op zaterdag en zondag 23 en 24 mei in de Zuiderkerk in Amsterdam. 
Circulariteit en esthetiekVoor architectuur van nu is ecologie  het belangrijkste uitgangspunt. Dit geldt zowel voor het exterieur als het interieur. Een investering in ecologische ontwerpen rendeert vrijwel altijd. De beurs is in feite een antwoord op de vele vragen die de transitie naar nieuwe vormen van energie met zich meebrengt. Tevens staan de verschuivingen naar andere woonvormen op leef/werkgebied centraal .De scheidslijnen worden opnieuw gedefinieerd. Uitgenodigd zijn architecten en producenten die zich bewust zijn van wat er nu mogelijk is zowel voor communitybouw als voor gebouwen met een publieke functie. Uitgenodigd zijn ook producenten van ecologische vloeren, badkamers en verlichting, natuursteen en apparatuur voor het hergebruik van regenwater.

MBI B.V.