Alle kwekers samen

In het kader van voortzetting van de goede samenwerking plaatsen Plantarium en GROEN-Direkt op 26/27/28 augustus alle kwekers aaneengesloten op de beursvloer, waardoor de bezoekers het totaalbeeld van diversiteit en kwaliteit sterker op hun netvlies krijgen. 
Alle kwekers samenDe indeling van de locatie met centrale ingang en entreehal maakt een tweedeling noodzakelijk, waardoor het Plantarium-gedeelte 3 dagen en GROEN-Direkt gedeelte 2 dagen bezocht kan worden. Een ideaal Kwekersplein zou zonder scheidingswanden of barrières middenin beide beurzen staan, maar het huidige beursgebouw en verdeelde deelnemersveld laten dat niet toe. In die zin is dan ook geen sprake van één Kwekersplein, er is binnen de gegeven kaders wel gezocht naar optimalisatie van de beursindeling. Kwekers kiezen dan ook voor deelname gedurende 2 dagen voor order-schrijvend publiek bij GROEN-Direkt of 3 dagen voor inspiratie-zoekend publiek bij Plantarium. Het groene goud van de kwekers, de nieuwigheden en noviteiten blijven bij Plantarium alle dagen toegankelijk voor publiek.

MBI B.V.