Slim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuin

Slim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuin? We hebben er allemaal mee te maken; extreme weersomstandigheden zorgen voor steeds meer problemen. Van droge tuinen tot volgelopen straten, de afgelopen periode hebben we het regelmatig voorbij zien komen.  
Slim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuinSlim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuinSlim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuinSlim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuinSlim omgaan met wateroverlast en -tekort in de tuin
Overlast door water
De noodzaak van het slim afvoeren van water is de laatste jaren duidelijk terug te zien. Vanuit gemeenten en overheid wordt dit actief gestimuleerd in de vorm van subsidies of de afkoppeleis.
 
Daarnaast zien we bij de bouw van nieuwe woningen de focus steeds meer verplaatsen naar duurzaam bouwen en zelfvoorzienend wonen. Hierbij is het onder andere van belang de afvoer van regenwater in en rondom een gebouw te beoordelen. Door regenwater af te koppelen wordt het riool ontzien en kan het vervolgens slim (her)gebruikt worden.
 
Watertekort
Naast wateroverlast door een grote hoeveelheid water in een korte tijd, tijdens bijvoorbeeld stortbuien, hebben we ook steeds vaker te maken met langdurige perioden van droogte. De krantenkoppen laten ook dit jaar weer veelvuldig zien dat de droogte veel problemen met zich mee brengt. Zonde dus om regenwater af te voeren via de riolering terwijl we het juist in droge perioden ontzettend goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen en tuinen. Beregenen tijdens droge perioden? Sproei effectief! Water daar waar het nodig is, vraag online een beregeningsplan op maat aan op wildkamp.nl!
 
Gebruik regenwater slim met Rawinso
Het systeem van Rawinso maakt regenwater afkoppelen, infiltreren en hergebruiken eenvoudig mogelijk. Voorkom wateroverlast tijdens stortbuien en gebruik juist dit regenwater tijdens droge perioden.
 
Slim gebruik maken van regenwater begint met het afkoppelen van het riool. Na het afkoppelen kan regenwater slim gebruikt worden door het te infiltreren of op te vangen, om het later te kunnen hergebruiken.
 
Regenwaterinfiltratie
Infiltratie zorgt ervoor dat regenwater langzaam in de grond wordt verspreid. Infiltreren kan op verschillende manieren, zowel bovengronds als ondergronds. Bovengronds; door verharde oppervlakten zo veel mogelijk te beperken, maar juist gras en planten te gebruiken. Ondergronds; door een infiltratiesysteem aan te leggen en regenwater op te vangen en geleidelijk in de grond te verspreiden.
 
Regenwater hergebruik
Regenwater gebruiken voor het sproeien van de tuin, het wassen van de auto, het doorspoelen van het toilet of de wasmachine? Regenwater kan rondom een huis of gebouw goed hergebruikt worden. Het systeem van Rawinso sluit aan op de focus duurzaam bouwen en zelfvoorzienend wonen. Daarnaast wordt de vraag naar duurzame oplossingen vanuit particulieren en bedrijven steeds groter.
 
Slimme oplossingen bij wateroverlast maar ook watertekort geven de vakman handvatten. Tijdens de Wildkamp Water Weken staat het delen van kennis, oplossingen en innovaties centraal.