Belangenbehartiging vakbondsleden zou in gevaar zijn

Vakbonden FNV en CNV hebben gezamenlijk een klacht ingediend bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO Richtlijnen over bloemenveiling Plantion en brancheorganisatie Vereniging van Bloemenveilingen Nederland (VBN).

Petra Bolster, internationaal secretaris en lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Onze leden willen

Petra Bolster, internationaal secretaris en lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Onze leden willen door ons vertegenwoordigd worden en deze clubs beletten dat.’ Plantion weigert FNV en CNV namelijk aan de cao tafel. De bloemenverkopers doen uitsluitend zaken met het Alternatief voor Vakbond (AVV). Branchevereniging VBN weigert in te grijpen. Bolster: ‘Hiermee schenden Plantion en VBN internationale afspraken die er zijn om werknemers te beschermen. Zij hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door de partij die zij zelf uitkiezen.’

De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen schrijven voor dat werkgevers constructief horen te onderhandelen met de vertegenwoordigers, die werknemers zelf kiezen.

Bolster: ‘Leden van FNV en CNV willen door hun eigen vakvereniging vertegenwoordigd worden.’ Brancheorganisatie VBN heeft een ketenverantwoordelijkheid en is er aan gehouden Plantion te wijzen op het schenden van de OESO Richtlijnen. Daarom is de klacht van beide vakbonden aan het bedrijf én de branchevereniging gericht.