Betonnen biokeerwand

MVO Nederland heeft samen met bedrijven uit verschillende sectoren een biokeerwand ontwikkeld. Deze wand, die dient als vervanging van een grondwal, biedt volop mogelijkheden voor planten en insecten om op te leven. 
Betonnen biokeerwand | TuinVAK
Daarmee stimuleert de wand de snel teruglopende biodiversiteit in Nederland. Het idee voor de wand is ontstaan in het netwerk Beton van MVO Nederland. Dankzij de cross-sectorale samenwerking met Bosch Beton, hovenier Janse & Berkhof Tuinen en ecoloog BTL Advies is in het bouwproces vanaf de start gewerkt vanuit verschillende expertises en konden de partijen tot een optimaal product komen. De betonwand bevat gaten waarin beplanting en insectenhotels zijn aangebracht. Hierdoor absorbeert de wand enerzijds CO2 en stimuleert het dankzij specifieke planten de groei van de insectenpopulatie. In 2020 wordt op twee momenten gemeten of de wand daadwerkelijk bijgedragen heeft aan de biodiversiteit. De biokeerwand, die volledig circulair is, is te vinden op het agrarisch terrein van de familie Braam in Voorthuizen.