Bomenplanner voor sneller vergroenen

Meer Bomen Nu heeft de Bomenplanner gelanceerd, een nieuw online tool om Nederland sneller, goedkoper en socialer te vergroenen.

De natuur produceert jaarlijks miljoenen jonge boompjes en struiken op plekken waar ze

De natuur produceert jaarlijks miljoenen jonge boompjes en struiken op plekken waar ze in overdaad staan of waar ze ongewenst zijn: te dicht bij een pad, te weinig licht, te veel van één soort etc. Meer Bomen Nu verzamelt deze en geeft ze weg aan boeren, burgers en bedrijven met ruimte en wens om te planten.

Vanaf 26 september krijgt elke boswachter, oogstlocatie, bomenhub, vrijwilliger, plantlocatie en oogstbegeleider zijn/haar eigen profiel in de vernieuwde database, de Bomenplanner. Hiermee kunnen hubs, plantlocaties en oogstbegeleiders events aanmaken zoals oogst-, plant- of doneer-een-zaailing-dagen, waar vrijwilligers zich op kunnen inschrijven.

Ook kan onderling worden gecommuniceerd zodat plantlocaties hun bomen en struiken direct na een plantlocatie kunnen ophalen, kan een hub vrijwilligers regelen om bomen te laten bezorgen en kunnen boswachters direct met de vrijwilligers communiceren over spades, vervoer en kruiwagens.

Uiteindelijk is het doel dat de verplantmethode wordt geïntegreerd in groenbeheer bij alle terreinbeherende organisaties en dat jaarlijks miljoenen bomen op deze manier een tweede kans krijgen.