Boost aan biodiversiteit

#Tuinvak 02-10-2019
Boost aan biodiversiteit

Prachtige klaprozen en margrieten in de berm, een bloemenperk met duizendblad en blauwe korenbloem of een kleurige aankleding van een bedrijfsterrein. Veldbloemenmengsels doen wonderen in tuin, stad en landschap. Alles oogt plots stukken vriendelijker en aantrekkelijker. Veldbloemenmengsels worden dan ook meer en meer toegepast in particuliere tuinen, vaste plantsoenen en in de openbare ruimte.
Boost aan biodiversiteit
Hoveniers, tuin- en landschapsarchitecten en groenvoorzieners ontdekken de vele voordelen van veldbloemen. Voor elke toepassing, grondsoort en situatie is er een geschikt bloemenmengsel dat zorgt voor één-, twee- of meerjarige bloei. Veldbloemen vormen een mooie afwisseling in het landschap vanwege hun kleur en variatie en geven een boost aan de biodiversiteit en soortenrijkdom.

Onmisbaar
Veldbloemen zijn onmisbaar voor het behoud van vlinders, bijen en predatoren, de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals luizen en rupsen. Maar ook kikkers, vogels en klein wild profiteren van de kruidenrijke habitat.
Wel dient er volgens begroeningsspecialist Jan Krijnen van Limagrain/ Advanta bewust met kruidenmengsels te worden omgegaan. “Ze mogen namelijk niet ten koste gaan van andere natuurlijke oplossingen. Er moet sprake zijn van een gezond evenwicht.”

Kleurrijke oplossingen
Met de universele mengsels van Advanta is er voor elke toepassing een kleurrijke oplossing. Er zijn er zelfs die gekend zijn om de bloemenaroma’s die ze verspreiden. Voor specifieke bodem- en groeiomstandigheden zijn er de speciaalmengsels. Denk aan zure, natte, droge, rijke of juist schrale milieus. De bloemenmengsels zijn met zorg geselecteerd, opdat ze goed gedijen in deze specifieke situaties.

{afbeelding4]Openbare ruimte
Wilde bloemenmengsels zijn bijzonder geschikt voor openbare ruimtes, waar veelal nog te monotoon wordt aangeplant en frequent wordt gemaaid voor een opgeruimd beeld. Daardoor is op veel plekken de biodiversiteit drastisch achteruit gegaan, zijn bijenpopulaties soms wel voor de helft gekrompen en bepaalde vlindersoorten verdwenen.
Steeds meer gemeenten willen echter tot een duurzame invulling van de groene ruimte komen. Het is bovendien verboden om chemische middelen te gebruiken voor het onkruidbeheer.
Hierdoor komt er steeds meer aandacht voor de veldbloemenmengsels van Advanta, stelt Krijnen. “Verder is de bestrijding van de eikenprocessierups de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Ook hierdoor is de animo voor onze producten toegenomen, want wij kunnen een lange termijn oplossing bieden.”

StayGreen
Zo heeft de gemeente Nieuwegein ervoor gekozen om de eikenprocessierups biologisch te bestrijden met de bloemenmengsels van Advanta. Christiaan van Duyn, toezichthouder bomen van de gemeente Nieuwegein, heeft veel lanen met eiken waarin hij elk jaar meer nesten aantreft.
“Verdelgen en wegzuigen is een noodgreep, veel mooier zou het zijn als we het natuurlijk evenwicht kunnen herstellen, zodat de rupsen geen overlast meer opleveren. Dat proberen we te bereiken door de aanleg van bloemrijke bermen met het graskruidenmengsel StayGreen 2, een ideale habitat voor natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp, roofwants en gaasvlieglarve.”
Speciaal voor gemeenten heeft Advanta het nieuwe StayGreen-biodiversiteitspakket in het leven geroepen. Met de meerjarige 100% inheemse gras-/kruidenvegetaties kunnen bermen en openbaar groen in een handomdraai worden omgetoverd in ecologische groenstroken met een grote soortenrijkdom. Jaarrond blijven ze groen en aantrekkelijk met minimale onderhoudsinspanningen.

Uitbesteden
Hoewel gemeenten steeds meer investeren in veldbloemenmengsels, vindt Krijnen dat de overheid de manier waarop het openbaar groen wordt beheerd kritischer tegen het licht zou mogen houden. “Het groenbeheer wordt meestal uitbesteed, waardoor er weinig ruimte is voor toegespitst onderhoud. Gemeenten zouden bovendien bij het uitbesteden niet alleen moeten selecteren op de economisch meest voordelige inschrijving, maar ook op kwaliteit, flexibiliteit, kennis en oplossend vermogen,” stelt de begroeningsspecialist.

Voortraject
Krijnen vindt het ook een gemiste kans dat Advanta pas in het allerlaatste stadium wordt betrokken bij een openbaar groenproject. “We zouden graag in het voortraject al mee willen denken over de invulling van het openbaar groen. Op die manier komt onze expertise het best tot zijn recht en kunnen uiteindelijk de beste oplossingen worden gekozen. Om een voorbeeld te noemen: als je veldbloemenmengsels plaatst in een straat met 150 jaar oude eiken met een doorsnee van twee meter, valt het niet mee iets moois te creëren. We komen dit soort situaties geregeld tegen.”

Hoveniers
Ook in projecten bij particulieren en hoveniers kan volgens hem eerder een beroep gedaan worden op de expertise van Advanta. “Ik denk dat ik in de afgelopen twee jaar maximaal vijf keer ben uitgenodigd door een architect om samen een project uit te tekenen. Een gemiste kans, want adviseurs en tuinaanleggers zouden juist moet profiteren van onze ervaring en know how.”

Boost aan biodiversiteit
Boost aan biodiversiteit
Boost aan biodiversiteit
Boost aan biodiversiteit
Boost aan biodiversiteit