Circulaire gronden

Natural Plastics heeft verschillende biobased en circulaire oplossingen die helpen om aan de afgesproken klimaatdoelstellingen te voldoen. Het basismateriaal bestaat uit grondstoffen uit hernieuwbare bronnen. Natural Plastics is medio 2010 begonnen met het ontwikkelen van zijn veel toegepaste biologisch afbreekbare producten zoals boomverankeringen, drainage en gietranden. Na deze ontwikkelingen kreeg het bedrijf vraag naar niet afbreekbare biobased producten, tevens herbruikbaar en/of recyclebaar. Naar aanleiding hiervan zijn onder andere biobased maaibeschermers, gietranden, wortelschermen, faunarasters, drijvende eilanden en wegmeubilair ontwikkeld. Circulaire grond is ook een speerpunt van Natural Plastics. Bestaande grond wordt bemonsterd en verrijkt met biobased meststoffen tot een volwaardig groeimedium. De meststoffen worden vooraf gemengd en aangeleverd in retourneerbare emmers of bigbags. Met de producten van Natural Plastics wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en de biodiversiteit en CO2-reductie bevorderd.
Circulaire gronden | TuinVAK
Circulaire gronden | TuinVAK
Natural Plastics heeft verschillende biobased en circulaire oplossingen die helpen om aan de afgesproken klimaatdoelstellingen te voldoen. Het basismateriaal bestaat uit grondstoffen uit hernieuwbare bronnen. Natural Plastics is medio 2010 begonnen met het ontwikkelen van zijn veel toegepaste biologisch afbreekbare producten zoals boomverankeringen, drainage en gietranden. Na deze ontwikkelingen kreeg het bedrijf vraag naar niet afbreekbare biobased producten, tevens herbruikbaar en/of recyclebaar. Naar aanleiding hiervan zijn onder andere biobased maaibeschermers, gietranden, wortelschermen, faunarasters, drijvende eilanden en wegmeubilair ontwikkeld. Circulaire grond is ook een speerpunt van Natural Plastics. Bestaande grond wordt bemonsterd en verrijkt met biobased meststoffen tot een volwaardig groeimedium. De meststoffen worden vooraf gemengd en aangeleverd in retourneerbare emmers of bigbags. Met de producten van Natural Plastics wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en de biodiversiteit en CO2-reductie bevorderd.