Geld voor groene schoolpleinen

Geld voor groene schoolpleinen | TuinVAK
De provincie Noord-Brabant, in samenwerking met de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijke programma Jong Leren Eten, kondigde de lancering aan van een nieuwe subsidieregeling voor het vergroenen van schoolpleinen in deze provincie. In de afgelopen periode is er nauw overleg geweest met Branchevereniging VHG over hoe in dit project de verbinding met hoveniers en groenvoorzieners kan worden gemaakt en op welke manier de kennis vanuit het VHG-handboek Groene Schoolpleinen hierbij gebruikt kan worden. VHG is bijzonder enthousiast over de aangekondigde subsidieregeling en zal de komende periode samen met de Provincie Noord-Brabant werken aan activiteiten om de regeling bekend te maken en groene professionals aan dit initiatief te verbinden. Het doel van het initiatief is zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast te krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.
Foto: Branchevereniging VHG