Groeiend personeelstekort

Groeiend personeelstekort  | TuinVAK
Bijna 4 op de 10 ondernemers in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche ervaart een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal ondernemers dat deze belemmering ervaart, groeit al bijna 2 jaar onafgebroken. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opstelde voor Branchevereniging VHG.. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Bovendien gaat door de vergrijzing veel ervaren personeel met pensioen. De instroom uit het onderwijs is onvoldoende om in deze vervangingsvraag te voorzien. Om deze krapte het hoofd te bieden zet Branchevereniging VHG onder meer projecten op om de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo te stimuleren door scholen en groenbedrijven nauw met elkaar te laten samenwerken. Eind oktober wordt de eerste Groene Hotspot in Nederland geopend in Houten. Een Groene Hotspot is een verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene vakonderwijs en het bedrijfsleven. Er komen in het hele land méér van deze Groene Hotspots.