Groen spoor

De ruimte rondom infrastructurele projecten biedt de uitgelezen kans voor meer groen. Naast middenbermen, rotondes en taluds zijn ook trambanen en spoorlijnen te vergroenen.

De ruimte tussen de rails van trein en tram biedt een uitgelezen mogelijkheid voor het

De ruimte tussen de rails van trein en tram biedt een uitgelezen mogelijkheid voor het toepassen van meer groen in de stad. Tussen de rails wordt nog vaak gekozen voor een ballastbed of asfalt. Voornamelijk dat laatste zorgt voor verharde grond waardoor regenwater niet goed kan worden afgevoerd. Bij de toepassing van groene bodembedekking wordt een passende systeemopbouw gekozen. De onderliggende drainerende substraatlaag zorgt ervoor dat regenwater makkelijker wegspoelt. Daarmee draagt een groene tram-/ treinbaan bij aan de vermindering van wateroverlast in de stad. Sedum vermindert ook geluid- en trillingshinder van de tram. De Sempergreen Sedummixmatten bestaan uit verschillende soorten Sedum en zijn daardoor zeer divers in kleur en bloeiperiode. De ecologische waarde van deze groenblijvende plant is daarom veel hoger dan bij gras. In Nederland ligt alleen al meer dan 7.000 km spoor. Elke kilometer die hiervan vergroend wordt, helpt in de strijd tegen klimaatverandering.