Grote belangstelling Groene Hotspots

Branchevereniging VHG kan rekenen op grote belangstelling voor haar plan om verspreid over Nederland Groene Hotspots te vormen: sterke regionale clusters waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. 
Grote belangstelling Groene Hotspots | TuinVAK
Die interesse bleek tijdens een inspiratiesessie die VHG bij de Koninklijke Ginkel Groep in Veenendaal organiseerde en waar AOC’s en een aantal ROC’s uit het hele land vertegenwoordigd waren. Met de Groene Hotspots ontstaat een verregaande krachtenbundeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede koppeling tussen deze partijen is meer dan ooit noodzakelijk, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van de AOC’s. Binnen de Groene Hotspots kunnen alle samenwerkingsactiviteiten een plaats krijgen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om samen goed groen onderwijs te maken. Denk aan activiteiten voor het vmbo om de doorstroming naar het groene mbo te bevorderen, deskundigheidsbevordering van docenten via stages, gastlessen door groenprofessionals, verdiepingslessen, bedrijfsbezoeken enzovoorts.