Handig naslagwerk

Handig naslagwerk | TuinVAK
Voor de invulling van tuinen, openbaar groen, bermen en dijken heeft zaaizaadbedrijf Advanta de nieuwe catalogus 2018/2019 uitgebracht. Met 80 bladzijden boordevol tips en inspiratie over de vele toepassingsmogelijkheden van grassen en veldbloemenmengsels een handig naslagwerk voor de gemeentelijke groenvoorziening en particuliere tuinaanleg. Het grassendeel bevat heldere stappenplannen voor de aanleg en het herstel van gazons, informatie over de verschillende grassoorten en hun eigenschappen en een praktische determinatiewijzer voor het adequaat aanpakken van probleemgazons. In het veldbloemendeel is het meest uitgebreide productassortiment van Nederland te vinden, met beschrijvingen van meer dan 50 mengsels voor de meest uiteenlopende toepassingen en verschillende bodems, milieus en groeiomstandigheden. En dat alles compleet met Latijnse en Nederlandse naam, bloemkleur en foto-impressies van het te verwachten resultaat.