Het Levende Gebouw

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, heeft het eerste exemplaar van de nieuwe VHG-handleiding Het Levende Gebouw in ontvangst genomen. Deze handleiding gaat over groen op, aan en in gebouwen. 
Het Levende Gebouw  | TuinVAK
Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor groene gebouwen, goed voor mens, klimaat, natuur en economie. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. VHG-directeur Egbert Roozen: “Na de succesvolle introductie van het concept De Levende Tuin was er ook behoefte om dit te vertalen naar gebouwen, zodat deze energieneutraal, klimaatrobuust en natuurinclusief kunnen worden.” De handleiding is ontwikkeld en samengesteld door groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest, met medewerking en input van vooraanstaande wetenschappers, (landschaps-) architecten, groenprofessionals en diverse organisaties. Het boekwerk is te bestellen via de VHG-website.