Is beheren nog beheersbaar?

#Tuinvak 21-05-2021
Is beheren nog beheersbaar?

Sinds 1 november 2017 geldt het verbod op professioneel gebruik van chemische onkruidbestrijding ook voor het gebruik op onverharde terreinen. Hierdoor werd er een andere aanpak noodzakelijk: van ‘beheersen’ naar ‘beheren’.
Is beheren nog beheersbaar?
Onkruidbeheer zonder chemie vergt een slimme, integrale aanpak, een gecombineerde inzet van uitvoering en preventief beleid. Dat preventieve beleid moet bij renovatie en nieuwe werken al in het ontwerp toegepast worden. In bestaande situaties kan gekeken worden waar het slimmer en beter kan.
Een integrale aanpak bestaat uit (bestaande) veeg- en borstelrondes, op de juiste momenten slim afgewisseld met heetwateronkruidbestrijding. Door deze combinatie heeft men het onkruid het hele jaar door onder controle en blijven de kwaliteit en de kosten beheersbaar. 

Heet water
Heet water neemt veel energie op, die afgegeven wordt in de vorm van hitte, die precies op de juiste manier overgebracht wordt voor een systemische werking op het wortelstelsel van de plant. Onderzoek door de universiteit van Gent heeft aangetoond dat heet water 23 tot 27 keer zo veel energie overbrengt als hete lucht of stoom. Heet water heeft de beste thermische geleiding en daarmee wordt het gewenste resultaat op het onkruid bereikt.
De cameratechnologie van de Weedmaster TC-Vision van Waterkracht regelt de selectieve oplegging van heet water op het plantje. Deze technologie staat garant voor een lager waterverbruik per vierkante meter. 

Temperatuur
Het grootste effect op de wortels wordt bereikt met water met een temperatuur van 99°C op het moment dat het op de planten terechtkomt. Als de temperatuur te veel varieert of niet hoog genoeg is, levert dat geen stabiel effect of zelfs helemaal geen effect op.
Zaadjes zijn gevoeliger voor hitte als ze op het punt staan te kiemen. Sommige zaadjes zijn eenvoudig te doden, andere zijn er bijna niet onder te krijgen. Eenjarige onkruiden en meerjarige planten in hun eerste jaar kunnen gedood worden met één enkele behandeling. Voor het bestrijden van het wortelsysteem van een meerjarige plant in het tweede jaar, zoals een grote weegbree of paardenbloem, is altijd meer dan één behandeling nodig. Dit geldt overigens voor alle thermische methoden.
Met de WeedMaster-methode is er geen effect dieper dan 1-2 mm onder het oppervlak. Dit houdt in dat bodemleven en insecten praktisch niet worden aangetast onder het oppervlak, alleen het wortelstelsel van de plant – dit laatste door uitputting van de plant. 

Laagste bedekking
Onderzoek door de universiteit van Kopenhagen heeft aangetoond dat behandelingen met heet water altijd zorgen voor de laagste onkruidbedekking, zelfs als ze het minst vaak worden herhaald. Deze behandeling is onder meer toe te passen op oppervlakken met ongelijkmatige onkruidbedekking, trottoirs en langs stoepranden, in parken en groene zones, op begraafplaatsen, langs autowegen en op industrieterreinen, in winkelstraten en stadscentra, in beschermingszones bij drinkwaterwinning. 

Is beheren nog beheersbaar?