Meer mensen betekenisvol werk bieden

Vebego streeft naar substantiële groei om een grotere maatschappelijke impact te hebben. Daarom heeft Vebego de plannen bekend gemaakt om de organisatie te versterken en daarmee haar marktpositie. 
Meer mensen betekenisvol werk bieden | TuinVAK
Het voornemen is om in 2023 elf grote bedrijven te vormen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, die toonaangevend zijn in schoonmaak, facilitair management, groenvoorziening, personeelsdiensten en zorg. Met dit voornemen kan Vebego meer mensen betekenisvol werk bieden én nog meer waarde toevoegen aan de maatschappij. Het plan beoogt om in Nederland in drie jaar tijd vijf grote bedrijven te vormen in de segmenten Schoonmaak, Groen, Zorg, Facility Management en een bedrijf dat expertise en producten levert. Deze voorgenomen besluiten brengen wijzigingen met zich mee, waar de ondernemingsraden over om advies zullen worden gevraagd. Medewerkers die door het samenvoegen van bedrijven te maken krijgen met een verandering van werk zullen zorgvuldig begeleid worden. Op langere termijn zal door de verwachte groei het aantal arbeidsplaatsen toenemen. Het toekomstbestendig maken van Vebego is een belangrijke stap voor het familiebedrijf, dat inmiddels bestaat uit ruim 34.000 medewerkers in vier landen.