Meest versteende tuin in Genemuiden

Meest versteende tuin in Genemuiden

Het Overijsselse Genemuiden Noord-Oost is de buurt met de meest versteende tuinen van Nederland, gevolgd door Sint Pieterspark (Tilburg) en Hoogeland Oost (Westland).

Meest versteende tuin in Genemuiden

Dit blijkt uit de nieuwe Steenbreek Kansenkaart, een infographic waarop gemeenten kunnen zien waar de vergroeningskansen in hun gemeente liggen. De Kansenkaart is gebaseerd op de nieuwe Steenbreek Richtlijn. In de top tien staan vier buurten uit Zuid-Holland met veel vergroeningsmogelijkheden.

Meest versteende tuin in Genemuiden

De nieuwe Steenbreek Richtlijn biedt een nieuwe kijk op de ideale verhouding tussen groen en verharding in de tuin, met als doel inzichtelijk te maken waar kansen liggen om te vergroenen. De richtlijn houdt rekening met praktisch gebruik van de tuin, waarbij een verhard oppervlak van circa vijftien vierkante meter gewenst is. Boven de vijftien vierkante meter adviseert Steenbreek 80 procent groen en 20 procent verharding aan te houden.

Comfortabel zitten in kleine tuin

“De nieuwe richtlijn lijkt realistischer dan de percentages die nu veelal worden genoemd (60 procent groen versus 40 procent steen, red.), omdat ze tegemoetkomt aan de behoefte van veel mensen aan een terras waar je comfortabel kunt zitten, ook als de tuin klein is”, zegt Sjerp de Vries, omgevingspsycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker bij de WUR. “Dat de tuin een groen aanzien heeft, is ook belangrijk voor het welzijn; opgaand groen kan dan helpen, zeker als je vanuit huis ook goed zicht op dat groen hebt.”