Nieuwe voorzitter

#renovatie 27-02-2023
Nieuwe voorzitter

Nieuwe voorzitter


Tijdens de najaarsvergadering van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) heeft Fred Schuijt de voorzittershamer van de sectie Steigerbedrijven overgenomen van Gijs Buijs. Als nieuwe voorzitter van de sectie treedt Fred Schuijt ook toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en René van Zutven (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven). Fred Schuijt neemt de functie van sectievoorzitter over van Gijs Buijs die tientallen jaren bestuursmatig actief is geweest binnen de vereniging. Daarnaast representeerde hij ook de VSB, onder meer binnen het bestuur van de Aannemersfederatie Nederland (AFN) en was hij gesprekspartner bij de onderhandelingen voor de CAO Bouw. Fred Schuijt is Director Operations bij Brand Energy & Infrastructure Services. De VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven. Het Algemeen Bestuur van de VSB bestaat uit (van links naar rechts) Frank Klessens (voorzitter), Fred Schuijt en René van Zutven (penningmeester).
www.vsb-online.nl