Schade door bomen kan de boomeigenaar worden toegerekend

Wist je dat schade veroorzaakt door bomen de eigenaar toegerekend kan worden wanneer deze niet aan de verplichte zorgplicht voldoet? Lees hier wat je als bomeneigenaar kunt doen om het risico op aansprakelijkheid te verminderen.

Schade door bomen kan de boomeigenaar worden toegerekend | TuinVAK
Schade door bomen kan de boomeigenaar worden toegerekend | TuinVAK

Bomen zijn vrij onderhoudsvriendelijk. Toch moeten deze ook goed onderhouden worden om de groei te stimuleren en de levensduur te verlengen. Ook het verwijderen van dode takken en het constateren van ziektes is erg belangrijk. Zieke bomen kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties zoals bij het ongewenst afbreken van takken. Het is daarom van groot belang ook aandacht aan de bomen op je terrein te schenken.

Aansprakelijkheid
Schade door een boom kan in veel gevallen worden toegerekend aan de eigenaar, wanneer deze tekort is geschoten in zijn zorgplicht voor de boom. Onder de zorgplicht valt het controleren en onderhouden van een boom. Wanneer er schade is geleden door bijvoorbeeld takken die zijn afgebroken en op zaken of een persoon zijn gevallen, kan een boomeigenaar de aansprakelijkheid eventueel ontkomen, wanneer hij aan kan tonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan.

Zorgplicht
Er zijn verschillende zorgplichtvormen:
•        Algemene zorgplicht: met een algemene zorgplicht wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van regulier en regelmatig onderhoud. De eigenaar is hierbij  verplicht is de noodzakelijke zorg,  VTA controles en onderhoud aan zijn bomen uit te voeren. Hierbij wordt de boom systematisch gecontroleerd en zo nodig maatregelen genomen. Het vastleggen van dit onderhoud is hierbij ook een vereiste.
•        Verhoogde zorgplicht: hierbij is de eigenaar verplicht om de bomen jaarlijks te controleren. Dit is een eis voor bomen met een verhoogde gevaarzetting. Hiermee worden bomen bedoeld die op een plaats staan waarbij bij afbreken van takken of omvallen van de hele boom, ernstige schade kan ontstaan.
•        Onderzoek plicht: bij bomen waar uitwendige gebreken worden vastgesteld is het van belang deze verder te onderzoeken. Het doel hierbij is het minimaliseren van de risico’s.

Geldend recht voor bomen is te vinden in het boek ‘Bomen en wet’.