Straatbaksteen voor levenslang hergebruik

#Tuinvak 22-09-2020
Straatbaksteen voor levenslang hergebruik

Uit onderzoek door adviesbureau CE Delft blijkt, dat ongeveer 90 % van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. 
Straatbaksteen voor levenslang hergebruik
De grote mate van hergebruik bevestigt het circulaire karakter van de gebakken straatklinker. De lange levensduur maakt straatbaksteen prima passend bij de maatschappelijke opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het hergebruik door gemeenten, de grootste afnemers, wordt door de onderzoekers geraamd op ruim 80%. Wordt hergebruik door de particulier na gebruik door gemeenten meegenomen in de berekening, dan komt het hergebruik zelfs uit op circa 90%. CE Delft verrichtte het onderzoek in opdracht van branchevereniging KNB. Deze geeft met dit soort onderzoeken invulling aan de duurzaamheidsagenda van de sector. Deze agenda ondersteunt fabrikanten in hun streven om een duurzame samenleving dichterbij te brengen. De lange levensduur van straatbaksteen en het hernieuwbare karakter van de primaire grondstof rivierklei maken de straatbaksteen tot een duurzame keuze.