Update lijst elektrische mobiele werktuigen

#Tuinvak 03-10-2019
Update lijst elektrische mobiele werktuigen

Begin september publiceerden Natuur & Milieu en BMWT een lijst met het huidige aanbod van elektrische en hybride mobiele werktuigen in Nederland. Na publicatie volgden tal van positieve reacties uit de markt, zo werd het overzicht verkozen tot Publicatie van de Maand door Nederland Elektrisch. 
Update lijst elektrische mobiele werktuigen
Ook werden aanvullingen op de lijst ontvangen. Deze zijn verwerkt in een geactualiseerde lijst. De inventarisatie is een belangrijk hulpmiddel voor (bouw)bedrijven die nieuwe mobiele werktuigen aanschaffen, maar ook voor aanbestedende partijen die eisen willen stellen ten aanzien van de inzet van duurzaam werkmaterieel op de bouwplaats. Steeds meer leveranciers leveren zero-emissie en hybride materieel. Bijna maandelijks komen nieuwe elektrische en hybride machines op de markt of worden retrofit lokaal omgebouwd naar zero-emissie machines. Om het overzicht zo actueel mogelijk te houden, kunnen leveranciers en gebruikers online nieuwe machines aanmelden.
Klik hier voor het melden van een elektrische of hybride machine