VHG: vergroening is essentieel

14-04-2022
Foto: Jan van Zanen (links) neemt het VHG-pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst
Foto: Jan van Zanen (links) neemt het VHG-pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst

Koninklijke VHG vraagt de nieuwe gemeenteraden die momenteel worden gevormd, om groen ruime aandacht te geven in het coalitieakkoord. In een brief aan alle gemeenteraadsleden van Nederland verzoekt VHG hen om door een groene bril te kijken bij alle uitdagingen en plannen waarvoor gemeenten staan.

Foto: Jan van Zanen (links) neemt het VHG-pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst
Foto: Jan van Zanen (links) neemt het VHG-pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst

Foto: Jan van Zanen (links) neemt het VHG-pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst zijn groen’ in ontvangst van VHG-lobbyist Arne Weverling. Rechts VHG-vicevoorzitter John Koomen.

Het pamflet ‘Het dorp en de stad van de toekomst zijn groen’ biedt daarvoor concrete handvatten. Een eerste exemplaar van dit pamflet is dinsdag 12 april 2022 overhandigd aan Jan van Zanen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde tijdens de Groene Poortbijeenkomst die VHG jaarlijks organiseert in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

VHG stelt dat groen niet langer vooral decoratie is. Vergroening is essentieel voor de toekomst van steden en dorpen in Nederland. Het draagt bij aan een fijne leefomgeving en maakt een gemeente klimaatbestendiger. Het zorgt bovendien voor schone lucht en minder vandalisme. 

Het VHG-pamflet bevat concrete handvatten waarmee gemeenten de kansen kunnen verzilveren om een klimaatbestendige, gezonde en leefbare gemeente te realiseren.