Watermanagement werkt

In Voorthuizen wordt het regenwater in de wijk Wikselaarse Eng opgevangen in een wadisysteem zodat het grondwater op peil wordt gehouden en tegelijkertijd de riolering wordt ontlast. 
Watermanagement werkt | TuinVAK
Bij de realisatie van de klimaatadaptieve wijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen was het een eis van de gemeente Barneveld dat al het regenwater afgevoerd moest worden naar wadi’s. Wadi’s dragen bij aan een natuurlijkere waterhuishouding en zorgen ervoor dat regenwater blijft waar het valt, ze helpen het grondwaterpeil hoger te houden en ontlasten de riolering. Regenwater wordt dankzij lijngoten, met unieke Dry-Lend roosterafdekking, naar wadi’s getransporteerd. Nick Lenderink, Landschapsontwerper bij de Gemeente Barneveld: “Dat de berekeningen kloppen blijkt uit de hevige regenbuien van juni. Er was geen wateroverlast in de wijk, de ACO ExoDrain met de Dry-Lend roosterafdekking was prima in staat het water in de aanliggende wadi’s te bergen. Bovendien zijn de goten dankzij het scharnierende inspectieluik snel toegankelijk en hoeven de roosters niet losgeschroefd te worden."