BBL maatschappelijk waardevol

#interieurbouw 10-09-2019
BBL maatschappelijk waardevol

De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). 
BBL maatschappelijk waardevol
Uit onderzoek van SEO, in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland samen met twintig branches, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de bbl. De organisaties hebben SEO opdracht gegeven om de maatschappelijke kosten en baten van de bbl – waarbij een student vier dagen per week bij een werkgever het vak leert – in kaart te brengen, omdat de subsidieregeling praktijkleren regelmatig onderwerp van discussie is. Ten onterechte, blijkt nu. Van de totale baten van de bbl – bijna 1,4 miljard euro – komt 962 miljoen euro bij de overheid terecht, ondanks de 194 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de subsidieregeling praktijkleren. Dat komt onder meer omdat de bbl de overheid veel minder kost dan de beroepsondersteunende leerweg (bol), waarbij studenten vijf dagen in de week naar school gaan.