Bescherming alleenwerkers

#afbouw 18-06-2018
Bescherming alleenwerkers

Bescherming alleenwerkers
SoloProtect brengt na de zomer twee nieuwe alarmsystemen voor het beschermen van alleenwerkers op de markt: ‘SoloProtect Go’ en ‘SoloProtect Watch’. De ‘SoloProtect Go’ is een discreet alarmsysteem in de vorm van een sleutelhanger, waarmee contact kan worden gelegd met een gecertificeerde alarmcentrale. De ‘SoloProtect Watch’ is een smartwatch, die is uitgerust met dezelfde functies als de ‘SoloProtect Go’, maar bovendien extra functies heeft zoals GPS, Man Down – Valalarm, een hartslagmeter en een stappenteller. Een alleenwerker is iemand die geïsoleerd werkzaamheden verricht buiten de directe gehoorafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevende. De nieuwe alarmsystemen van SoloProtect bieden alleenwerkers de mogelijk om snel, eenvoudig en adequaat hulp in te roepen bij bedrijfsongevallen. Denk aan vallen, struikelen, onwel worden, iets giftigs inademen, klem zitten of lichamelijk falen. SoloProtect biedt bovendien extra veiligheid en back-up aan alleenwerkers die tijdens de uitvoering van hun werk te maken kunnen krijgen met intimidatie, agressie en geweld.