Bomen challenge

De Bomen Nederland Studenten Challenge is van start gegaan. Vak-gerelateerde HBO-studenten van BUAS, HAS, VHL en AERES gaan de uitdaging aan om een plan te ontwikkelen hoe het bomenarsenaal in Nederland duurzaam kan worden vergroot. 
Bomen challenge | TuinVAK
Kees Weijtmans van Boomrooierij Weijtmans vraagt bij het 100-jarig jubileum van zijn bedrijf HBO-studenten om concrete plannen uit te werken om zijn ambitie, meer bomen aan te planten, te realiseren. Het eindproduct, een creatief plan met onderbouwde studies naar haalbaarheid, inclusief de condities waaronder bomen geplant kunnen worden. Dusdanig dat de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Specialisten uit de bomensector, planologie en beleidsmakers zetten zich in om de studenten te begeleiden in het uitwerken van hun ideeën. Na een tussenevaluatie zullen de plannen worden beoordeeld door een vijftal deskundige juryleden bestaande uit Maarten Willemen (voorzitter), Ralf van Humbeeck, Erwin van Herwijnen, Evan Buytendijk en Marcel Deryckere. 17 juni 2021. vindt de presentatie van de 3 beste plannen plaats en zal gedurende een prikkelend event het winnende team bekend worden gemaakt. Voor de winnaar ligt een cheque van € 4000,- klaar.
Foto van links: Kees Weijtmans, Ralf van Humbeeck, Maarten Willemen, Kees Mudde en Erwin van Herwijnen