Drie nieuwe partners voor Nationaal Platform Bomen

Algemeen 14-05
V.l.n.r.: 
Djorn Noordman, lid Kernteam Nationaal Platform Bomen, 
Jaap Smit, lid Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, 
Jos Koppen, voorzitter Nederlandse Dendrologische Vereniging, 
John Raggers, locatiedirecteur Van Hall Larenstein-Velp
V.l.n.r.: 
Djorn Noordman, lid Kernteam Nationaal Platform Bomen, 
Jaap Smit, lid Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, 
Jos Koppen, voorzitter Nederlandse Dendrologische Vereniging, 
John Raggers, locatiedirecteur Van Hall Larenstein-Velp

Tijdens de partnerbijeenkomst van Nationaal Platform Bomen (NPB) op woensdag 8 mei 2024, werden drie organisaties partner van Nationaal Platform Bomen. Jan Willem de Groot, lid van het kernteam NPB, verwelkomde Van Hall Larenstein locatie Velp, de Nederlandse Dendrologische Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. Djorn Noordman, eveneens lid van het kernteam NPB, overhandigde de nieuwe partners een verbindend geschenk.

V.l.n.r.: 
Djorn Noordman, lid Kernteam Nationaal Platform Bomen, 
Jaap Smit, lid Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, 
Jos Koppen, voorzitter Nederlandse Dendrologische Vereniging, 
John Raggers, locatiedirecteur Van Hall Larenstein-Velp
V.l.n.r.: 
Djorn Noordman, lid Kernteam Nationaal Platform Bomen, 
Jaap Smit, lid Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen, 
Jos Koppen, voorzitter Nederlandse Dendrologische Vereniging, 
John Raggers, locatiedirecteur Van Hall Larenstein-Velp

Nationaal Platform Bomen, op 18 maart 2023 geïnitieerd door Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB), ambieert een intensieve samenwerking tussen diverse spelers in de bomensector. Met de toetreding van de nieuwe partners, maakt het platform stappen richting meer kennisuitwisseling en de bijdrage aan grote vraagstukken als klimaatadaptie en woningbouwopgave die alle partners in de bomensector verbinden.

Partnerbijeenkomst van Nationaal Platform Bomen

De partnerbijeenkomst van Nationaal Platform Bomen vond plaats op de prachtige locatie van Trompenburg Arboretum en Tuinen in Rotterdam. Op deze locatie van ca. 8 hectare staat bijvoorbeeld een sortiment van bomen die al bewezen klimaatbestendig is voor de toekomst. Een rondleiding door dit park gaf de aanwezigen hiervan een goede indruk. Aansluitend volgde een werksessie hoe we een nog sterker partnerteam met slagkracht worden. De resultaten worden verder uitgewerkt. De partnerbijeenkomst werd met een informele maaltijd afgesloten.

Nationaal Platform Bomen voelt een hoge urgentie om bomen een belangrijke rol te geven in het verhogen van de leefkwaliteit, biodiversiteit en volksgezondheid. Het initiatief verenigt opdrachtgevende-, opdrachtnemende organisaties, adviesbureaus, en opleiders met het oog op het creëren van een duurzame en gezonde groene leefomgeving. Het platform stimuleert ontmoetingen, faciliteert kennisdeling via een centraal online platform en zet aan tot gezamenlijke ontwikkelingen naar innovatieve groene oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan.