Droogte zorgt voor meer overlast dan neerslag

#Tuinvak 11-11-2020
Droogte zorgt voor meer overlast dan neerslag

Uit onderzoek van Wildkamp blijkt dat ruim 66 procent van de ondernemers en consumenten meer overlast ervaart door droogte dan neerslag. 
Droogte zorgt voor meer overlast dan neerslag
Opvallend is dat de uitkomst verschillend is per sector. Binnen de groene sector ervaart ruim 95% meer overlast door droogte, daarentegen ervaart de sector bouw & installatie meer overlast door neerslag. De uitgebreide resultaten per sector zijn terug te vinden in het ‘Landelijk Wildkamp Water Onderzoek 2020’, te downloaden via wildkamp.nl. Extreme weersomstandigheden zorgen de laatste jaren voor steeds meer problemen. Van droge akkers tot volgelopen straten, iedereen krijgt ermee te maken. Droogte en wateroverlast zijn hierbij twee uitersten die beide voor veel overlast zorgen. Tijdens de Wildkamp Water Weken, heeft Wildkamp onderzocht of men jaarlijks meer overlast ervaart door droogte of door neerslag. Kennis, oplossingen en maatwerk mogelijkheden werden tijdens deze weken uitgebreid toegelicht.

Download hier het Landelijk Wildkamp Water Onderzoek 2020