Duurzaam hergebruik van regenwater

Rainblock
Rainblock

Branded content - Het weer wordt steeds extremer. Intense (lokale) hoosbuien met veel regen in korte tijd worden afgewisseld met langdurige perioden van droogte. Overheden sturen steeds vaker aan op het opvangen en bewaren van ‘kostbaar’ regenwater, zodat er een voorraad is voor momenten dat het droog is en je het water nodig bent. Tegelijkertijd moeten we bij wateroverlast het water ook snel kunnen afvoeren. Water2Keep creëert duurzame en betaalbare oplossingen voor een waterbestendige tuin en openbare ruimte. Daarbij kiezen ze voor een bronaanpak: door dakwater direct op te vangen hoeft het niet via het riool te worden afgevoerd. Regenwater kan zo nuttig gebruikt worden voor allerlei doeleinden.

Rainblock
Rainblock

“Het aanpakken van de waterproblematiek (korte, heftige regenbuien en langdurige perioden van droogte) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, overheden en instellingen, die zelfs is vastgelegd in de wetgeving. Binnen de mogelijkheden zal iedereen zijn of haar steentje  moeten bijdragen.” Carel Soer, mede-eigenaar van Water2Keep is duidelijk.  “Water alleen zo snel mogelijk afvoeren is niet genoeg; het moet opgevangen worden, vastgehouden en, waar mogelijk, worden gebruikt of geïnfiltreerd in de bodem. Bewoners en eigenaren van gebouwen moet worden gestimuleerd om met het regenwater aan de slag te gaan. We moeten ons meer gaan beseffen dat we zacht, schoon en gratis verkregen regenwater goed kunnen gebruiken voor allerlei gebruiksdoeleinden waar we nu relatief duur drinkwater voor gebruiken. Vervolgens moeten we er ook naar handelen. Als we het niet voor het geld doen, doe het dan voor de leefbaarheid en het milieu.”

Duurzaam hergebruik van regenwater

Om dit probleem goed aan te pakken, ontwikkelde Water2Keep het Rainblock-systeem. Daarmee  kan op een efficiënte en mooie manier regenwater worden opgeslagen en verwerkt. Dankzij het compacte ontwerp zijn de Rainblock modules mooi te verwerken in een tuinafscheiding of muuropstelling. Het teveel aan regenwater kan weer snel worden afgevoerd via de extra infiltratiekratten. Soer: “Door deze gecombineerde opstelling verspil je geen druppel regenwater meer!” De Rainblock modules zijn robuust, mooi vormgegeven en handzaam waardoor ze eenvoudig zijn te plaatsen. Ze passen prima in tuinen met beperkte ruimte. Door de holle modules te stapelen en onderling te verbinden, kan op een klein oppervlak en bovengronds grote hoeveelheden regenwater opslaan en bufferen. “Bij vier modules kun je 660 liter op een halve vierkante meter opslaan. Dat is net zoveel als in acht regentonnen met een inhoud van 80 liter! En bij droogte is het belangrijk dat er voldoende regenwater beschikbaar is om het gebruik van kraanwater te besparen. Het systeem is eenvoudig te plaatsen en aan te sluiten op de regenpijp. Via het meegeleverde kraantje is het water direct beschikbaar voor de tuin”, aldus Soer.

Duurzaam hergebruik van regenwater

Bij volle modules kan het teveel aan regenwater in de bodem worden gebracht via een aangesloten infiltratiesysteem. Soer: “Het Rainblock infiltratiekrat legt men eenvoudig ondergronds aan om overtollig regenwater snel op te laten nemen in de bodem. Een hartstikke handig en waardevol systeem waarmee op een natuurlijke manier het grondwater kan worden aangevuld.” Een Rainblock infiltratiekrat heeft een inhoud van 200 liter of een veelvoud hiervan. Het krat is een kunststof geraamte en bestaat voor 95 procent uit holle ruimtes. De constructie maakt het infiltratiekrat zeer goed bestand tegen bovengrondse belastingen, waardoor het krat prima kan worden geplaatst onder de bestrating, oprit of terras.  De infiltratiekratten zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen. Regenwater blijft zo op de plek waar het ook valt.

“Met Rainblock willen wij iedereen inspireren om met regenwater aan de slag te gaan. En als we dit allemaal doen, dan snijdt het mes aan twee kanten: we verminderen de overlast van water, droogte en hitte, terwijl we in perioden van droogte regenwater nuttig gaan gebruiken. Zo maken we van de nood een deugd”, besluit Soer.


Wetgeving

De zorgplicht voor hemelwater is opgenomen in de Waterwet:

·         Particulieren en bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor het afvoeren hemelwater dat op hun terrein komt. Het hemelwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd. Ook hergebruik van hemelwater behoort tot de mogelijkheden.
·   De gemeente hoeft het hemelwater afkomstig van particulier terrein niet af te voeren. Alleen als het niet redelijk is om van particulieren te verlangen het hemelwater af te voeren. Dit kan doordat:
- er geen oppervlaktewater in de buurt is waarop geloosd kan worden;
- infiltratie niet mogelijk is door een te hoge grondwaterstand.