Duurzame kansen op de daken

Stichting Rooftop Revolution heeft in samenwerking met het datatechnologiebedrijf Matrixian Group de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld. Een interactieve kaart die op gebieds- of wijkniveau per dak laat zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is. 
Duurzame kansen op de daken | TuinVAK
Ons dakoppervlak kan gebruikt worden om water te bergen, energie op te wekken, en de stad te koelen. Ook maakt het groen op het dak onze leefomgeving gezonder en verlengt het de levensduur van de daken. De kunst is wel om al deze functies optimaal in te zetten, passend bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand. De Duurzame Daken Kansenkaart die is ontwikkeld voor de gemeente Utrecht heeft inzichtelijk gemaakt hoe het benutten van de daken aan drie belangrijke thema’s tegelijkertijd kan bijdragen. En levert ook duidelijke cijfers per thema. Zo biedt het dakoppervlak van de stad Utrecht mogelijkheden voor 530ha extra groene ruimte (ruim 40 keer het Utrechtse Wilhelminapark)en kan meer dan de helft van de 8 miljard liter regenval per jaar op de daken worden vastgehouden.