Een gezonde start

Een gezonde start | TuinVAK
Een gezonde start | TuinVAK
Door de uitgekiende balans van organische stof, compost en bodemleven is VOSCA Vitaterra uitermate geschikt als bodem verbeterend middel bij aanplant van tuinplanten en bomen of bij de aanleg van gazons, borders of sportvelden. Door gebruik te maken van VOSCA Vitaterra maakt jouw zaai- en plantgoed, door het toegevoegde bodemleven, een gezonde start. Het bodemleven zorgt voor een optimale balans tussen beschikbaarheid van voeding en groei van de planten. Aan dit bijzonder product is ook Biovin toegevoegd. Door de uitgekiende samenstelling is VOSCA Vitaterra direct gebruiksklaar met voldoende voeding om de eerste periode door te komen. Gebruik voor een optimale preparatie van jouw gazon of border één deel VOSCA Vitaterra op twee delen bestaande grond. Meng VOSCA Vitaterra door de bovenste 20-30 cm van de bestaande bodem. Zorg altijd voor een goede drainage naar de dieper gelegen grondlagen. In een bestaande tuin kun je VOSCA VitaTerra gebruiken als bodemverbeteraar tussen bestaande beplanting. Gebruik jaarlijks 1-2 cm VOSCA VitaTerra en meng dit door de toplaag.