Eén krachtige sectororganisatie

Stichting Varb en de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SVB) hebben vergevorderde plannen om samen verder te gaan en te komen tot één krachtige sectororganisatie. De gezamenlijke nieuwe stichting wordt een professionele dienstverlener, ter bevordering van de handel in buitengroen producten.

Jan de Vries (links) en Rens van Nierop

Jan de Vries (links) en Rens van Nierop

Bestaande activiteiten zoals het bekende digitale handelsplatform Varb en het beursmerk Plantarium worden er in ondergebracht. 

Zowel Varb als SVB beschikken over een vrijwel gelijke doelstelling. Hoe een en ander bestuurlijk en organisatorisch wordt ingericht en hoe de nieuwe stichting gaat heten, wordt nog nader uitgewerkt. Beoogd directeur van de nieuwe stichting is Linda Hoogendoorn-Veelenturf, de huidige directeur van Varb. In de loop van 2022 verwachten partijen hun samengaan definitief af te ronden.

Jan de Vries, voorzitter van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij: ‘We willen geen belangenbehartiger zijn, maar een innoverende en stimulerende dienstverlener, die ’buitengroen bedrijven’, zoals boomkwekers en handelaren, helpt om de handel te bevorderen en daarmee de sector vooruit helpt.’

Rens van Nierop, voorzitter van Stichting Varb: “Samen met de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij komen we tot een verbreding van ons aanbod, waardoor we landelijk meer kunnen betekenen en meer kunnen doen aan kennisdeling.’