Eshuis Hoveniers Hofleverancier

#Tuinvak 04-12-2019
Eshuis Hoveniers Hofleverancier

Koning Willem-Alexander heeft hoveniersbedrijf Eshuis Hoveniers uit Almelo het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier verleend ter ere van het 100-jarig bestaan.
Eshuis Hoveniers Hofleverancier
Burgemeester Gerritsen reikte tijdens een feestelijke receptie namens de koning de oorkonde aan Jacco Wisman van Eshuis Hoveniers uit. “Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om een eeuw Eshuis Hoveniers in kaart te brengen. Vele mooie verhalen hebben we gehoord en veel beeldmateriaal mogen ontvangen. Dit alles is samengevat in een boek, 1 april 1919 – 1 april 2019” aldus Jacco Wisman. Parralel aan dit traject liep de aanvraag voor het predicaat Hofleverancier. “Een hectische periode die ik voor geen goud had willen missen” lacht Jacco. Het eerste exemplaar van het boek is vrijdag door Jacco Wisman overhandigd aan Henk de Wilde, medewerker van Eshuis Hoveniers sinds 1977.
Foto: Burgemeester Gerritsen van Almelo (links)en Jacco Wisman van Eshuis Hoveniers (BVDE Fotografie)