Fors tekort aan openbaar groen

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu blijkt dat gemeentes veel te weinig ruimte maken voor groen in de openbare ruimte. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is ‘versteend’.

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het belang van voldoende groen

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het belang van voldoende groen in de stad, delft ook in nieuwbouwwijken groen vaak het onderspit. Dit is slecht nieuws voor de leefbaarheid van steden, en gaat ten koste van de biodiversiteit. Natuur & Milieu wil daarom dat de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan.

‘Nederland versteent steeds verder. Hoewel beleidsmakers de mond vol hebben van het belang van groen, zien we in de praktijk toch vooral een volgend stenen tijdperk naderen. Dat wil niemand, vandaar ons pleidooi aan de overheid. Maak groennormen wettelijk verplicht voor alle nieuwbouw en stadsvernieuwing. Zodat alle wijken die we de komende jaren gaan bouwen natuurrijk en klimaatbestendig zijn’, aldus Rob van Tilburg, directeur Programma’s bij Natuur & Milieu.

Gepubliceerd op

Abonneren

Geen enkele uitgave meer missen?

Abonneren

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.