Gecertificeerd CO2-neutraal

#Tuinvak 08-02-2021
Gecertificeerd CO2-neutraal

Sinds de oprichting in 1976 is duurzaamheid een belangrijke pijler in de bedrijfsfilosofie van De Ceuster Meststoffen (DCM). De certificatie als CO2-neutraal bedrijf is dan ook een logische stap om de dagelijkse werking (nog) groen(er) te maken. 
Gecertificeerd CO2-neutraal
Dit houdt in dat DCM maximaal inzet op energie-efficiëntie om zijn CO2-uitstoot te verkleinen, én dat de CO2-restuitstoot wordt gecompenseerd via de ondersteuning van gecertificeerde klimaatprojecten. Dit gebeurt in samenwerking met CO2logic, Belgische expert op vlak van carbon footprinting en het behalen van CO2-neutraliteit.
DCM heeft meerdere initiatieven op het vlak van duurzaamheid. Zo zijn de grondstoffen hoofdzakelijk afkomstig uit reststromen van de voedingsindustrie en zetten ze continu in op meer gebruik van gerecycleerd plastic in de verpakkingen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in R&D om productinnovaties te ontwikkelen met maximale zorg voor de natuur en gaan ze heel bewust om met water en energie in onze productie. DCM is sinds 2011 houder van het nullozer-statuut, wat betekent dat ze geen afvalwater uit het productieproces lozen. Ten slotte maken ze gebruik van 100% groene stroom.