Gemiddeld een 8 voor de tuin

Volgens het Nationale Tuinonderzoek van Fonteyn, waaraan 906 respondenten hebben deelgenomen, beoordelen Nederlanders hun tuin gemiddeld met een 8 van de 10.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna de helft van de ondervraagden meer
Gemiddeld een 8 voor de tuin | TuinVAK
Gemiddeld een 8 voor de tuin | TuinVAK
Gemiddeld een 8 voor de tuin | TuinVAK

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna de helft van de ondervraagden meer geld besteedt aan de tuin dan voor covid-19.

Er werd aan de respondenten gevraagd hoeveel tijd zij in hun tijd besteden. De categorie ‘meer dan acht uur’ werd vertegenwoordigd door de grootste groep respondenten (42,2%). De overige ondervraagden spenderen 6 tot 8 uur (19,3%), 4 tot 6 uur (20,4%), 2 tot 4 uur (13,7%) of 0 tot 2 uur (4,0%) in hun tuin.

Van de ondervraagden geeft 30,4% meer dan €500 per jaar uit aan zijn of haar tuin. Een iets kleiner deel, 28,5%, besteedt tussen de €300 en €500, 31,5% spendeert tussen de €100 en €300. De kleinste groep (9,2%) besteedt minder dan €100 per jaar aan de tuin. Veel mensen (49,3%) geven aan dat zij sinds covid-19 meer besteden aan hun buitenplekje. Bijna een even groot deel (45,9%) liet weten dat ze hun tuinbestedingen niet hebben aangepast sindsdien.