Goede tips

#Tuinvak 25-09-2018
Goede tips

Goede tips
‘Werken aan stedelijke natuur en participatie’ is de titel van het groenboek dat Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk Nederland publiceren. Een exemplaar werd tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte overhandigd aan Bas Volkers, coördinator cluster Natuurcombinaties bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het groenboek bevat voorbeelden van samenwerking tussen bewoners, gemeenten en groenprofessionals bij het realiseren van (nieuwe) stedelijke natuur. In 2015 werd de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur ondertekend. Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk Nederland zijn partners in deze Green Deal. Doel is om minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren. Bas Volkers nam het boekje in ontvangst en zei blij te zijn dat er vanuit deze Green Deal zo’n product komt. “Dit is een handzaam boekje met goede voorbeelden en tips waarmee partijen aan de slag kunnen.”
Foto van links Maarten Loeffen, directeur van Vereniging Stadswerk Nederland, Bas Volkers, coördinator cluster Natuurcombinaties Ministerie van LNV en VHG-directeur Egbert Roozen.