Gratis bomen en inrichtingsplan

09-02-2023
Gratis bomen en inrichtingsplan

Inwoners van de provincie Utrecht die hun erf willen vergroenen, kunnen gebruikmaken van een bijzondere regeling. Met het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ worden de deelnemers van beplanting voorzien en kunnen zij gebruikmaken van een op maat gemaakt inrichtingsplan.

Gratis bomen en inrichtingsplan

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Eén van de manieren waarop de provincie dit doel wil bereiken is het erfbeplantingsproject. Met het project kunnen de deelnemers kosteloos een beplantingsplan laten maken. Vervolgens kunnen zij hun erf kosteloos laten aanplanten met bijvoorbeeld fruitbomen, laanbomen, struwelen en (gemengde) knip- of scheerhagen. Ook de aanleg van een houtsingel of bosje op een erf behoort tot de mogelijkheden.

Gratis bomen en inrichtingsplan

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Gratis bomen en inrichtingsplan

Binnen het project is ruimte om ruim 16.000 bomen te planten.

Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit.

Trees for All co-financiert het project 'Groene erven in Utrecht!' en zorgt met haar bijdrage dat er veel extra bomen kunnen worden geplant.