Groenburgemeester van Amsterdam

Naast bestaande initiatieven is er in Amsterdam nu een Groenburgemeester, namelijk rapper Dio. Zijn bijzondere burgemeesterschap is speciaal in het leven geroepen om te helpen bij het vergroenen van ‘zijn’ stad in deze grauwe, individuele en digitale tijd. 
Groenburgemeester van Amsterdam | TuinVAK
De benoeming maakt onderdeel uit van de buitenplantencampagne 'Van Grauw naar Groen'. Dio zal een Amsterdamse straat vergroenen, nadat hij eerst de grauwste straat heeft uitgezocht. Hij start initiatieven, stelt groene ideeën voor en gaat met bewoners en groenexperts aan de slag. Zo worden buren weer bij elkaar gebracht, en zien ze wat buitenplanten doen. Niet alleen in hun eigen tuin, maar ook in straten, plantsoenen en tegen gevels. Groen geeft rust en frist de buurt op, bovendien ontmoeten buren elkaar bij het onderhouden van hun bloeiende straat. Dio is per direct benoemd en hoopt ook andere steden te inspireren met deze groene plannen en ideeën. Na een jaar zal Dio het stokje overdragen aan de volgende Groenburgemeester.