Groene Hotspot Breda

Het Prinsentuin College en Branchevereniging VHG openden in Breda de tweede Groene Hotspot van Nederland. Het groene onderwijs en het bedrijfsleven werken op deze regionale ontmoetingsplek nauw samen aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. 
Groene Hotspot Breda | TuinVAK
Wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda was bij de ondertekening aanwezig als enthousiaste supporter van het initiatief. De Groene Hotspot is een belangrijke stap in het streven naar verregaande krachtenbundeling van het groene onderwijs, bedrijfsleven en Branchevereniging VHG. Het is een ontmoetingsplek waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, groene hbo’s, lectoren, overheden, leveranciers en adviesbureaus enzovoorts. De komende jaren komen er in het hele land méér Groene Hotspots.
Foto: Van links: Groenondernemer Wim van Ginkel (namens Branchevereniging VHG), bestuursvoorzitter ROC West-Brabant Rob Neutelings en wethouder Paul de Beer van de gemeente Breda. Op de achtergrond Bob Schalken (afdelingsmanager Prinsentuincollege) met het team docenten Groene Leefomgeving.