Groene Hotspots hot

#Tuinvak 03-07-2020
Groene Hotspots hot

Op diverse Groene Hotspots waar Branchevereniging VHG, regionale bedrijven en onderwijs nauw samenwerken, is een stijging te zien van het aantal mbo-leerlingen Groene Ruimte. 
Groene Hotspots hot
Op een aantal plaatsen zelfs een stevige stijging (30%). Deze toename gaat in tegen de landelijke trend, die al jaren dalende is voor de mbo-opleiding Groene Ruimte. De verhoogde instroom is deels te verklaren uit de nauwere samenwerking met de regionale groene vmbo-scholen waarin met de hotspots stevig is geïnvesteerd. Daarnaast is er ook meer instroom afkomstig van andere vmbo-scholen. VHG ziet in deze ontwikkeling de bevestiging dat de samenwerking loont en wil verdergaan op de ingeslagen weg van krachtenbundeling en samenwerking met het groene beroepsonderwijs. De bedrijven staan ervoor open om ook tijdens deze coronacrisis jonge vakmensen te blijven opleiden, zo blijkt uit onderzoek dat recent onder VHG-leden is gehouden. In Houten ziet het Wellantcollege, waar in 2018 de eerste Groene Hotspot van start ging, de leerlingenaantallen met 30% stijgen, zowel in de bol- als in de bbl-opleidingen.