HBO groene sector

#Tuinvak 01-03-2018
HBO groene sector

HBO groene sector
Hogeschool Van Hall Larenstein en Branchevereniging VHG starten een pilot met een nieuwe deeltijd associate degree-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die rechtstreeks vanuit mbo 4 komen. Voorheen konden leerlingen alleen instromen in de deeltijd hbo-opleiding als ze enkele jaren in de praktijk gewerkt hadden. In dit traject is plaats voor ambitieuze niveau 4-leerlingen die zich binnen de groene sector verder willen ontwikkelen. Het bijzondere aan dit traject is dat de werkplek van de leerlingen een grote rol speelt. Ze voeren namelijk een deel van de praktijkopdrachten binnen het bedrijf uit. Er worden dan ook stevige eisen gesteld aan het leerbedrijf. Leerlingen en bedrijven zijn afkomstig uit het project ‘Excellente scholen - Excellente leerbedrijven’, dat Branchevereniging VHG samen met zes mbo-scholen uitvoert. Hogeschool Van Hall Larenstein zal de deelnemende bedrijven en leerlingen extra begeleiden. Hiermee wordt ervoor gezorgd, dat beide partijen hun rol op een goede manier invullen en dat de combinatie van werken en leren versterkt wordt.