Houtwallen en sloten in de bebouwde kom

KAW creëerde voor de Duitse gemeente Jever een super-ecologische en klimaatbestendige buurt van circa 100 woningen van hout en biobased materialen gebouwd op een in onbruik geraakt sportveld in combinatie met natuurherstel en een klimaatrobuuste leefomgeving.

Houtwallen en sloten in de bebouwde kom | TuinVAK
Houtwallen en sloten in de bebouwde kom | TuinVAK
Houtwallen en sloten in de bebouwde kom | TuinVAK

Zo worden houtwallen en sloten - microbiotopen voor insecten, vogels en bijzondere planten - met het plan de bebouwde kom ingetrokken. 

Het behoud van bestaande boomstructuren zorgt voor voldoende schaduw en maakt de buurt bestendig tegen hitte. Regenwater wordt in een gestaffeld systeem gebufferd en kan bij hevige regenval snel worden afgevoerd. Het wordt ook gebruikt voor het spoelen van de wc, de wasmachine en het sproeien van de tuin. 

In het hart van de buurt blijft een stuk bestaand moeras behouden. Door de aanwezigheid van oppervlaktewater is het ‘s nachts koeler. Slimme zomer-nacht-ventilatie verkleint de behoefte om technisch te moeten koelen. Ook is het mogelijk om per woning energie aan het water te onttrekken voor duurzame verwarming en koeling, waarvoor de stroom op het eigen dak kan worden opgewekt.

De nieuwbouw is in structuur zo aangelegd dat alle gebouwen van hout en met biobased materialen kunnen worden uitgevoerd, zodat CO2 in de te gebruiken materialen gebonden wordt.

Gepubliceerd op

Nieuwsbrief

TuinVAK nieuwsbrief ontvangen?

Inschrijven

Delen


  • Agenda

  • Geen agenda-items bekend.