Inzenden Green Cities Europe Award gestart

Inzenden Green Cities Europe Award gestart

Welk Nederlands stedelijk groen project zal meedingen naar de Green Cities Europe Award, en een inspiratiebron worden voor Europa?

Inzenden Green Cities Europe Award gestart

Elk jaar focust de Green Cities Europe Award de aandacht op 13 aantrekkelijke stedelijke vergroeningsprojecten in heel Europa, die optimaal gebruik maken van de talrijke voordelen en de toegevoegde waarde van groene infrastructuren in de leefomgeving. De hieraan voorafgaande nationale competitie in Nederland is nu gestart. Projecten kunnen uiterlijk 2 juni ingezonden worden.

De deelnemende projecten hebben een inspirerend effect en stimuleren de totstandkoming van succesvolle, ambitieuze en innovatieve nieuwe groene projecten. Uiteindelijk zal één project uit een van de 13 deelnemende landen worden bekroond met de internationale Award.

Projecten Green Cities Awards zeer divers

De in aanmerking komende projecten zijn zeer divers. Van schoolpleinen tot bedrijfsterreinen en van ziekenhuizen tot woonwijken. Kenmerkend voor de projecten die meedingen is dat binnen- en/of buitengroen een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de gebruikers en de leefomgeving. Deze meerwaarde is te vinden op verschillende gebieden zoals vastgoedwaarde, arbeidsproductiviteit, biodiversiteit, klimaatbeheersing, toekomstbestendigheid en de gezondheid en het welzijn van mensen.

Het aanmeldformulier is beschikbaar op award.thegreencities.eu of kan worden aangevraagd via [email protected].