Koninklijke VHG doet oproep: ‘Vergroenen moet doorgaan’

Er zijn talloze mogelijkheden om te vergroenen, ook op daken. Nederland telt nog zo'n 400 vierkante kilometer aan onbenutte platte daken. Die lenen zich heel goed voor stedelijke natuur in combinatie met water, zonnepanelen en verblijfsruimte. (Foto: Unsp
Er zijn talloze mogelijkheden om te vergroenen, ook op daken. Nederland telt nog zo'n 400 vierkante kilometer aan onbenutte platte daken. Die lenen zich heel goed voor stedelijke natuur in combinatie met water, zonnepanelen en verblijfsruimte. (Foto: Unsp

De val van het kabinet mag niet leiden tot een stilstand in de vergroening van Nederland. Meer bomen, struiken en planten zijn essentieel voor een klimaatbestendige, gezonde leefomgeving. Een voortvarende uitvoering van beleid op dit terrein is dan ook een must. Koninklijke VHG doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om dit thema als prioriteit te blijven zien.


Er zijn talloze mogelijkheden om te vergroenen, ook op daken. Nederland telt nog zo'n 400 vierkante kilometer aan onbenutte platte daken. Die lenen zich heel goed voor stedelijke natuur in combinatie met water, zonnepanelen en verblijfsruimte. (Foto: Unsp
Er zijn talloze mogelijkheden om te vergroenen, ook op daken. Nederland telt nog zo'n 400 vierkante kilometer aan onbenutte platte daken. Die lenen zich heel goed voor stedelijke natuur in combinatie met water, zonnepanelen en verblijfsruimte. (Foto: Unsp

“De gevolgen van de klimaatverandering zijn dagelijks overal zichtbaar”, aldus John Koomen, voorzitter van Koninklijke VHG. “Natuurlijk groen draagt op meerdere manieren bij aan het verminderen van de schadelijke effecten zoals extreme droogte, hitte, wateroverlast en vermindering van biodiversiteit. We kunnen het ons niet veroorloven dat de vergroeningsplannen blijven liggen tot het aantreden van een nieuw kabinet. De vergroening van Nederland moet doorgaan. Onze branche verwacht daarin van de overheid meer daadkracht en snellere besluitvorming.”

VHG groenprofessionals

Groen biedt meerwaarde voor de natuur, het klimaat, de mens én de economie, zo blijkt uit meerdere onderzoeken. De oplossingen die de groenprofessionals, aangesloten bij VHG, realiseren, helpen ook in de aanpak van de stikstofcrisis en de belemmeringen in de bouw. Er zijn tal mogelijkheden voor het vergroenen van particuliere tuinen, de openbare ruimte, bedrijventerreinen, schoolpleinen enzovoorts. Ook in, op en aan gebouwen heeft groen een belangrijke meerwaarde. Kortom: groen is de meervoudige oplossing voor een beter klimaat.