Lijm en kit zonder gevaarsymbolen

#afbouw 08-06-2020
Lijm en kit zonder gevaarsymbolen

SABA introduceert ‘a sustainable bond’. 'A sustainable bond' helpt klanten bij het identificeren van lijmen en kitten die, zonder kwaliteit in te leveren, minder belastend zijn voor mens en milieu. 
Lijm en kit zonder gevaarsymbolen
Met verantwoorde producten die voldoen aan specifieke eisen op het gebied van hechting, sterkte en verdraagzaamheid, biedt SABA een antwoord op de groeiende vraag naar duurzamere en veiligere lijmen en kitten. Met ‘a sustainable bond’ lanceert SABA een uitzonderlijke productrange, vrij van gevaarsymbolen en veilig te verwerken. Lijmen en kitten worden in ondenkbaar veel producten verwerkt en hebben daarom een grote impact op de wereld. Met het ‘a sustainable bond’-label wil SABA het klanten gemakkelijker maken om te kiezen voor een duurzamer en veiliger alternatief. SABA lijm- en kitspecialisten zijn elke dag met duurzaamheid bezig. Hierbij streven ze naar een zo laag mogelijke milieubelasting, zowel in het productieproces als bij de eindklant. De balans tussen mens, milieu én resultaat staat daarbij altijd centraal.